32px_Search Created with Sketch.

ACTIRIS

Actiris zet zich in voor de administratieve vereenvoudiging door de ontvangst van de werkzoekenden te reorganiseren en haar diensten te digitaliseren.

FIRST-STAGES 

Eind 2017 heeft Actiris met steun van het agentschap Easybrussels een gestandaardiseerde kostenstudie uitgevoerd met als doel de First-stages voor jongeren te vereenvoudigen. Op basis van de aanbevelingen uit de studie is een actieplan gestart dat in 2019 volledig zal worden uitgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot de interne organisatie zijn reeds doorgevoerd terwijl wijzigingen die IT-ontwikkelingen nodig hebben, nog in ontwikkeling zijn.

REORGANISATIE VAN DE ONTVANGST

De reorganisatie van de opvang van werkzoekenden, die in 2017 van start ging, werd in de loop van 2018 geleidelijk uitgebreid naar alle agentschappen. Werkzoekenden staan niet langer in de rij in de wachtkamers, maar worden uitgenodigd om gebruik te maken van de online diensten in de digitale ruimtes die tot hun beschikking staan. Of ze kunnen een afspraak maken waarbij ze ontvangen worden in omstandigheden die een gepersonaliseerde service mogelijk maken.

KWALITEIT VAN DE CONTACTEN MET DE GEBRUIKERS

In het verlengde van dit project heeft Actiris in 2018 toegezegd de kwaliteit van zijn contacten met de gebruikers te verbeteren door goed te luisteren naar hun ervaringen. Hierdoor konden eerst en vooral kwaliteitsnormen voor telefoongesprekken naar het Contact Center en voor brieven aan werkzoekenden vastgelegd worden. Er wordt een actieplan uitgevoerd om de inspanningen in deze richting voort te zetten. Dit heeft tot doel de toegankelijkheid, beantwoording, oriëntatie en verwerking van telefoongesprekken via één enkel nummer te verbeteren, en om brieven duidelijker, nuttiger, interessanter en identificeerbaar voor werkzoekenden te maken.

DIGITALE KLOOF

Om de digitale kloof binnen de kwetsbare doelgroep te dichten, heeft Actiris gratis wifi beschikbaar gesteld op de hoofdzetel en de kantoren en agentschappen van Actiris. Deze maatregel versterkt reeds bestaande diensten zoals de Self-Zones. Het nieuwe Beroepenpunt, geopend in maart 2018, heeft een grote multimediaruimte die voor iedereen ter beschikking staat. Digitale assistenten zijn aanwezig om werkzoekenden helpen. Een online platform is beschikbaar om hen te leren hoe ze de softwarepakketten van Microsoft Office moeten gebruiken. In dezelfde geest is het taalopleidingsplatform van Brulingua voortaan gratis beschikbaar voor alle Brusselaars.

KORT OVERZICHT VAN EEN AANTAL VERNIEUWINGEN

  • De managementprocessen voor samenwerkingsprojecten werden volledig gedigitaliseerd.
  • Actiris neemt actief deel aan de ontwikkeling van de stappencatalogus.
  • Actiris gebruikt daadwerkelijk e-Procurement.
  • Actiris voert een proefproject uit in het kader van de Once Only-ordonnantie.
  • Actiris analyseert momenteel het gebruik van de eBox als gewestelijk proefproject.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken