32px_Search Created with Sketch.

9 – COMMUNICEREN OM VEREENVOUDIGING TE STIMULEREN

Een van de belangrijkste taken van Easybrussels bij de uitvoering van haar opdracht is het stimuleren van vereenvoudigingsprojecten bij de betrokken administraties en instellingen. Daartoe is het agentschap gedurende 2018 de leden van het sturingscomité blijven ondersteunen in hun rol als aanspreekpunten voor de vereenvoudiging binnen hun respectieve administraties. Easybrussels heeft een reeks evenementen georganiseerd om een sfeer van samenwerking en enthousiasme voor de lopende projecten te stimuleren.

Easy Lab

Het eerste Easy Lab in mei was bedoeld om de leden van het sturingscomité voor de Brusselse overheidsdienst van de toekomst op ideeën te brengen, met het oog op het plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025. Het tweede Easy Lab legde de resultaten van een burgerpeiling voor om de gemaakte overwegingen verder te zetten.

De tweede campagne van Easybrussels rond de vuistregels van administratieve vereenvoudiging heeft de ambtenaren van de GOB in staat gesteld om zich deze eigen te maken en het leven van de gebruikers in Brussel te vergemakkelijken.

Campagnes en evenementen

Easybrussels lanceerde ook haar tweede campagne rond de vuistregels van administratieve vereenvoudiging: 10 praktische tips die de ambtenaren van de GOB in staat hebben gesteld om zich de aanpak eigen te maken en het leven van de gebruikers in Brussel te vergemakkelijken.

Terwijl de eerste campagne in december 2017 de traditionele communicatiekanalen gebruikte, bracht deze campagne ambtenaren samen voor een ludieke en sportieve actie: de Frisbee Challenge. De mogelijkheid om op een ontspannen en spontane manier van gedachten te wisselen, zoals tijdens de Easy Lunch, een informatiesessie georganiseerd door Easybrussels in september 2018 rond lunchtijd om de gewestelijke ambtenaren bewust te maken van administratieve vereenvoudiging. Tot slot werden de gewestelijke agenten uitgenodigd voor het seminarie “Eén keer, geen twee” over het Once Only-principe.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken