32px_Search Created with Sketch.

5 – ONLINE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Voor Easybrussels was 2018 een druk jaar qua samenwerkingen op het gebied van online overheidsopdrachten.

In januari heeft het agentschap de krachten gebundeld met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) om opleidingen te organiseren over het gebruik van e-Procurement, het platform voor elektronisch beheer van overheidsopdrachten. Dankzij deze opleidingen hebben 221 ambtenaren geleerd om de e-Notification-module te gebruiken (voor de publicatie van opdrachten) en 203 de e-Tendering-module (voor het beheer van elektronische offertes).

Een samenwerking met de FOD BOSA voor het beheer van het e-Procurement-platform werd ook bekrachtigd met een memorandum van overeenstemming tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

* waarde lager dan € 144 000 exclusief btw

Dankzij deze overeenkomst kan Easybrussels aan de verzoeken van de Brusselse besturen voldoen en zo werken aan de verbetering van de e-Procurement-tools.

In samenwerking met de dienst Juridische Zaken van de GOB en het Prijzenobservatorium voor overheidsopdrachten, heeft Easybrussels ook het Brussels netwerk van gewestelijke overheidsaankopers opgezet. Deze werkgroep moedigt de uitwisseling van nieuws en van de beste praktijken bij overheidsopdrachten aan, met name op het gebied van e-Procurement.

 

 

   

** waarde gelijk aan of hoger dan € 144 000 exclusief btw

Om overheidsopdrachten bij kmo’s te bevorderen, nam Easybrussels deel aan verschillende communicatieacties onder leiding van BECI.

Sinds de goedkeuring van de omzendbrief van 2 oktober 2017 heeft het toenemend gebruik van e-Procurement-tools door gewestelijke besturen en ION’s om hun offertes van overheidsopdrachten online te publiceren en te beheren tot een transparantere administratie en een vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen geleid. In 2019 zal Easybrussels de Brusselse besturen blijven begeleiden bij het gebruik van e-Procurement.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken