32px_Search Created with Sketch.

3 – DE DIGITALE INCLUSIE

Na het colloquium “De Brusselse digitale burger” in 2016, kreeg Idealic, het federale onderzoeksproject over digitale inclusie, de opdracht om een sociologisch onderzoek uit te voeren naar de werkzaamheden die het CIBG in 2017 op dit gebied heeft verricht. Daaruit blijkt de wens om een netwerk van openbare computerruimtes in het hele gewestelijk grondgebied in te zetten en een coördinator aan te stellen die belast is met digitale inclusie in het Brussels Gewest en die deelneemt aan de activiteiten van het sturingscomité van Easybrussels.

SAMENWERKINGEN

In het kader van het ontwerpbesluit over de digitale toegankelijkheid van websites van overheden heeft Easybrussels haar expertise op het gebied van digitale inclusie versterkt door deel te nemen aan opleidingssessies die door equal.brussels georganiseerd worden.

Dit besluit is bedoeld om toegankelijkheidsnormen aan gewestelijke websites op te leggen zodat gebruikers met een handicap toegang tot alle aangeboden informatie kunnen krijgen. Dit sluit aan bij de uitdaging van digitale inclusie ondersteund door Easybrussels, altijd alert op het toegankelijk maken van administratieve procedures voor iedereen.

In 2019 zal Easybrussels met equal.brussels blijven werken aan dit dossier en andere onderwerpen die bij deze thema’s passen, zoals de gelijkekansentest.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken