32px_Search Created with Sketch.

2 – HET VIRTUELE LOKET

eBox

De eBox is een digitale inbox die alle officiële communicatie voor de burger centraliseert. Dit project vormt een belangrijke stap in het vereenvoudigen van de communicatie tussen de Brusselse besturen en hun gebruikers. De implementatie ervan in zo veel mogelijk Brusselse besturen zal in 2019 voor Easybrussels een prioriteit zijn. In 2018 heeft deze verschillende positieve evoluties gekend:

  • De opening van de eBox op andere beleidsniveaus: elke Belgische overheidsdienst (gewestelijk bestuur, gemeente, OCMW, enz.) kan via de eBox elektronische communicatie naar haar gebruikers sturen.
  • De centralisatie van federale communicatie: burgers kunnen de communicatie van verschillende federale besturen (FOD Financiën, Federale Pensioendienst, enz.) op hun eBox raadplegen.
  • Het afsluiten van partnerschappen met innovatieve spelers: burgers kunnen hun eBox raadplegen via een interface naar keuze (pc, smartphone of tablet).

In juni 2018 organiseerde Easybrussels in samenwerking met de FOD BOSA (die technisch verantwoordelijk is voor het project) presentaties over de eBox voor de leden van het sturingscomité van Easybrussels en vertegenwoordigers van de 19 gemeenten die in de Werkgroep Administratieve Vereenvoudiging (WG AV) zetelen die door Brulocalis wordt gecoördineerd. Als gevolg van de enorme belangstelling voor dit project, heeft Easybrussels verschillende pilootbesturen begeleid in hun overwegingen om ook eBox te gaan gebruiken. Ook werden publieke (CIBG) en privépartners bewust gemaakt van het belang van de aanpassing van hun technische oplossingen, zodat burgers in Brussel zo snel mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van eBox.

Vanuit juridisch oogpunt zou een wetsvoorstel dat de communicatie via de eBox de waarde van een aangetekend stuk geeft, begin 2019 in werking moeten treden.

 

IRISbox

* 29,2% meer aanvragen zonder rekening te houden met de grote projecten van Brussel Fiscaliteit (Premie BE Home in 2017 en LEZ in 2018)

Succesvolle formulieren:

BF LEZ-registratie, BF Gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies, Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) personeelsfiche vzw’s, parkeerkaart in Elsene, geboorteakte in Ukkel.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken