32px_Search Created with Sketch.

10 – LUISTEREN NAAR DE BURGER 

Burgerpeiling

Om zich te kunnen richten op de huidige en toekomstige behoeften van de Brusselaars, heeft Easybrussels een burgerpeiling onder hen gehouden om hun verwachtingen van en waarnemingen rond administratieve vereenvoudiging in het Brussels Gewest vast te stellen.

Resultaten

De conclusies van de burgerpeiling passen bij de ideeën die door het sturingscomité van Easybrussels tijdens het Easy Lab zijn geopperd.

71% van de Brusselaars is van mening dat de nadruk moet liggen op het verbeteren van de communicatie tussen de Brusselse besturen, zodat ze niet voortdurend dezelfde gegevens hoeven in te vullen.

Om aan deze door de burgers geuite behoefte te voldoen, moet het Once Only-principe een essentieel punt worden van het volgende administratieve vereenvoudigingsplan 2020-2025.

 

De openbare diensten moeten ervoor zorgen dat administratieve stappen op twee manieren toegankelijk blijven, zowel aan het fysieke loket als online, om enerzijds tegemoet te komen aan de digitale eisen van de burgers en anderzijds aan de behoefte aan menselijke en directe service. Hoewel ze over het algemeen een goede internetverbinding hebben, klaar zijn voor de digitalisering en niet bang zijn dat hun gegevens worden verspreid, geeft 69% van de Brusselaars te kennen de fysieke loketten te willen behouden.

Het waarborgen van een menselijke naast een digitale benadering is een integraal onderdeel van het administratieve vereenvoudigingsplan 2020-2025.

De openbare diensten moeten zich nu blijven omvormen om aan de behoeften van de burgers te voldoen. Er moet voor passende middelen gezorgd worden: budgetten vrijmaken, over human resources beschikken, goed opgeleid personeel en duidelijk de competenties vaststellen van de verschillende spelers die verantwoordelijk zijn voor de digitale inclusie.

 

Het aantal administratieve stappen dat in de loop van een jaar gemiddeld door een burger wordt gezet.

 

Het aantal kanalen dat een burger gemiddeld gebruikt om in contact te treden met een bestuur.

Voor 4 op de 10 burgers zijn de administratieve formaliteiten de laatste tijd ten minste al iets vereenvoudigd.

Delen op: