32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 6/02/2018 : een kort overzicht

Publicatie op 07.02.2018

Easybrussels heeft op dinsdag 6 februari 2018 de leden van het sturingscomité van het Gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging verwelkomd bij hub.brussels, het spiksplinternieuw Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Hub.brussels bundelt voortaan Atrium.brussels, Bruxelles Invest & Export en impulse.brussels om nog beter aandacht te schenken aan de behoeftes van de Brusselse bedrijven!

Ter gelegenheid van dit sturingcomité hebben verschillende deelnemers hun projecten voorgesteld en hun engagement belicht om de administratieve processen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vereenvoudigen:

  • Boryana Nikolova van Brulocalis, De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft aan de hand van verschillende concrete voorbeelden het nut van de werkgroepen (WG) over administratieve vereenvoudiging bewezen, gecombineerd met sterke individuele engagementen die veranderingen stimuleren.

 

  • Amal Belyamani en Hannelore Cruchet hebben het Actieplan voor administratieve vereenvoudiging van de gemeente Sint-Gillis voorgesteld. Sint-Gillis is de eerste Brusselse gemeente dat een Schepen heeft aangewezen voor administratieve vereenvoudiging. Ze hebben de drempels toegelicht dat de administratie vaststelt en de oplossingen die ze tot stand brengt om steeds aangepaste diensten te bieden aan haar burgers en ondernemingen.

 

  • Lies Vandecasteele van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ) heeft aan de leden van het sturingscomité de gelegenheid geboden op te merken dat Easybrussels ook op federale partners kan rekenen. De KSZ biedt de gewestelijke administraties die sociale gegevens van burgers vereisen op haar authentieke bronnen te steunen, bijvoorbeeld betreffende handicap om de diensten en de behandeling van het dossier van de begunstigde te verbeteren.

 

  • Alexander Hof, verantwoordelijke voor het project Open data bij Easybrussels, heeft de vooruitgang van de verzameling van de datasets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder binnen de directie Brussel Gewestelijke Coordinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst toegelicht. Deze verzameling zal er op termijn voor zorgen dat de data gepubliceerd kunnen worden wat de transparantie naar de burgers en ondernemingen zal aandrijven en de mogelijkheid bieden nieuwe diensten te ontwikkelen om de efficiëntie te versterken en het leven van de burgers te vergemakkelijken.

 

  • Brahim Ammar Khodja, projectleider online overheidsopdrachten (e-Procurement) bij Easybrussels heeft bericht dat er een programma van opleidingen voor online overheidsbestellingen in voorbereiding is gericht tot de gewestelijke en lokale agenten. Deze opleidingen worden tot stand gebracht met de medewerking van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). Hiernaast zal Easybrussels vanaf maart 2018 deelnemen aan informatiesessies van BECI gericht tot kmo’s. De praktische details worden later meegedeeld.

 

  • Alexander Hof heeft tot slot kort de vooruitgang van de verzameling administratieve stappen in het kader van de stappencatalogus belicht. Hierbij zette hij ook de huidige acties uiteen om de catalogus op de gewestelijke portaalsite be.brussels te plaatsen. Het agentschap voor administratieve vereenvoudiging is bijzonder tevreden hierbij van de steun van de ministeriële kabinetten te mogen genieten.

Easybrussels wenst iedereen te bedanken voor de boeiende bijdrages !

De volledige notulen van de sessie zullen binnenkort worden overgemaakt aan de leden van het sturingscomité.  Aarzel ondertussen niet contact op te nemen met Easybrussels in geval van vragen omtrent deze presentaties.

Wat het volgende sturingscomité van Easybrussels betreft, zal deze in de voormiddag van 8 mei 2018 doorgaan en een creatieve invulling hebben! De formele uitnodiging wordt u binnenkort per mail overgemaakt. We nodigen u in de tussentijd uit deze datum alvast in uw agenda te blokkeren.

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina :