32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Elektronische factuur

De elektronische factuur is het middel bij uitstek voor administratieve vereenvoudiging. In België alleen al zorgt ze voor een besparing van enkele miljarden euro’s! Onder andere daarom informeert Easybrussels in het Brussels gewest de regionale en lokale instellingen opdat ze snel elektronische facturering kunnen invoeren.

Wat is een elektronische factuur?

Er bestaat verwarring over wat een elektronische factuur precies is. Vaak denken burgers, bedrijven en besturen dat het gaat om een factuur in elektronisch formaat, bijvoorbeeld een bestand in PDF-formaat.

Een elektronische factuur gaat echter veel verder dan dat basisconcept. Het gaat immers om een gedematerialiseerd document dat door een leverancier naar zijn klanten wordt verstuurd, maar dat ook vereist dat geïnformatiseerde gegevens worden overgedragen via een beveiligd platform. Die beveiliging is een essentieel aspect, dat niet louter gewaarborgd kan worden met een elektronisch document.

Wat zijn de voordelen?

Elektronisch factureren vormt zowel voor bedrijven als voor besturen een waardevol middel voor administratieve vereenvoudiging (meer doeltreffendheid, transparantie, …) en zo ook voor belangrijke besparingen (vermindering drukwerk, verzendingen, verwerkingstijd, …).

In 2015 berekende de DAV (het federaal agentschap voor administratieve vereenvoudiging) dat een omschakeling naar 100% elektronische facturen een besparing van 3,37 miljard euro zou opleveren in België.

Boven op die voordelen is er dan ook nog een verminderde milieu-impact, wat nogmaals het belang versterkt dat de overheid aan dit instrument moet hechten.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest sensibiliseert, informeert en adviseert Easybrussels de Brusselse besturen en instellingen omtrent e-Invoicing. Het agentschap ziet er op die manier op toe dat de besturen de elektronische factuur aanvaarden tegen de deadline van de Europese Richtlijn in 2020.

In de praktijk worden de elektronische facturen door de bedrijven verstuurd via het Europese netwerk Peppol. Aan dit Europese platform  zijn alle gefedereerde entiteiten verboden. De Belgische entiteiten halen hun facturen dus op van een specifiek platform dat Mercurius heet. Deze vormt zo het beveiligd toegangspunt tot het Europese netwerk Peppol. Opdat het Belgische platform goed zou functioneren heeft de federale overheid gekozen voor een formaat dat compatibel is met de Europese standaarden.

Elke gefedereerde entiteit stuurt de facturen vervolgens door naar de eigen besturen en instellingen, via een eigen platform. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert het CIBG (het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest) het platform Fidus. Dit platform is bedoeld als interface tussen Mercurius en de Brusselse besturen en instellingen. Fidus speelt zo een rol wat de beveiliging en betrouwbaarheid van de authentieke bronnen betreft.

In september 2018 heeft Easybrussels een nota over de elektronische factuur verzonden naar de besturen en instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De nota licht de voordelen en nadere regels van de elektronische facturatie toe en moedigt de overheidsdiensten aan er gebruik van te maken.

Lees de nota.