32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Schakel over op elektronische facturering

Publicatie op 05.10.2018

Easybrussels heeft een nota over de elektronische facturatie gezonden naar de gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo beschikken die diensten over alle nodige inlichtingen om de elektronische facturatie in te voeren binnen de reglementaire termijnen.

De elektronische facturatie maakt besparingen mogelijk en zorgt voor kortere betalingstermijnen, minder papierverbruik – wat de milieu-impact verlaagt – en draagt actief bij tot administratieve vereenvoudiging.

Het verzenden van een digitale factuur in de plaats van een papieren factuur levert een besparing op van € 3,24 voor de afzender en van € 5,77 voor de ontvanger. Voor de samenleving als geheel gaat het om een aanzienlijke besparing, in de wetenschap dat in België jaarlijks ongeveer 1 miljard facturen verzonden worden. Momenteel hebben al meer dan 12.000 leveranciers geopteerd voor elektronische facturen en hun aantal neemt nog toe.

In de nota van Easybrussels worden de voordelen van elektronische facturen en de in acht te nemen termijnen samengevat, zowel voor de ondernemingen als voor de besturen. Zo moedigt Easybrussels de overheidsdiensten aan over te schakelen naar digitale facturering, in het vooruitzicht van de reglementaire deadlines.

Een wetsontwerp dat aansluit bij een Europese richtlijn legt de gewestelijke en plaatselijke overheden immers de verplichting op tegen 1 april 2019 elektronische facturen te kunnen aanvaarden.

Lees er meer over in de nota van Easybrussels.